Η Κοιν. Σ.Επ. Παιδανάπτυξη προσφέρει ολιγομελείς ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά και εφήβους. Η κάθε ομάδα δημιουργείται ανάλογα με τις ξεχωριστές ανάγκες των μελών της. Ανάλογα λοιπόν με τα αιτήματα μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες παιδιών ή εφήβων με επιθετικότητα, κοινωνικές δυσκολίες, χαμηλή σχολική επίδοση, αυτισμό, σύνδρομο Down.
Στις ομάδες χρησιμοποιούνται τεχνικές παιγνιοθεραπείας, δημιουργικής έκφρασης, σωματικής έκφρασης και STEM.
Κάθε κύκλος διαρκεί 12 εβδομάδες (1 συνάντηση ανά εβδομάδα).