Η Παιδανάπτυξη είναι ένας χώρος που απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και γονείς, παρέχοντας υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και συμβουλευτικής.

  • Ατομικές συνεδρίες με τη χρήση τεχνικών παιγνιοθεραπείας.
  • Ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα.
  • Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων με τη χρήση ψυχοπαιδαγωγικών τεχνικών και STEM.
  • Αξιολόγηση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, με τη χρήση σταθμισμένων εργαλείων.
  • Ειδική διαπαιδαγώγηση.
  • Πρώιμη παρέμβαση.
  • Συμβουλευτική εφήβων με τη χρήση ψυχοεκπαιδευτικών και συμβουλευτικών τεχνικών.
  • Συμβουλευτική γονέων.
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Συνεργασία με έμπειρους θεραπευτές διαφόρων ειδικοτήτων.