Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία: ΚοινΣΕπ Παιδανάπτυξη
ΑΦΜ: 997236214
Επάγγελμα: Υπηρεσίες Ειδικού Παιδαγωγού
Δ.Ο.Υ.: Λευκάδας
Διεύθυνση: Κατούνα Λευκάδας , T.K: 31100 Λευκάδα
ΑΓΕΜΚΟ: 000150503001
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 166346761000


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1

ΘΕΜΑ 1: ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΜΑ 3: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στην Λευκάδα σήμερα 27 Αυγούστου του έτους 2019 και ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. «Παιδανάπτυξη», η οποία αποτελείται από τους: Γουρζής Χαράλαμπος, Κούρτη Αναστασία, Κούρτη Ηλιάνα συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από τη σύστασή της, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην Συνοικία Πάλλα.


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση του απολογισμού 2019
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση του προγραμματισμού 2020
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 2019
ΘΕΜΑ 4: Λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή των κερδών

Τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Παιδανάπτυξη» συνήλθαν σήμερα 20 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. που βρίσκεται στην Λευκάδα επί της Συνοικίας Πάλλα αρ. 0 σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και το νόμο.


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 3

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση του απολογισμού 2020
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση του προγραμματισμού 2021
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 2020
ΘΕΜΑ 4: Λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή των κερδών

Τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Παιδανάπτυξη» συνήλθαν σήμερα 18 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. που βρίσκεται στην Λευκάδα επί της Συνοικίας Πάλλα αρ. 0 σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και το νόμο.


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 4

α) Λήψη απόφασης για συμμετοχή στην Ενωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με την
επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ο.ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» .
β) Ορισμός εκπροσώπου της επιχείρησης για την συμμετοχή στην ως άνω Ενωσης.

Τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Παιδανάπτυξη» συνήλθαν σήμερα 18 Αυγούστου 2021 και ώρα 11:00 στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. που βρίσκεται στην Λευκάδα επί της Συνοικίας Πάλλα αρ. 0 σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και το νόμο.


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 5

ΘΕΜΑ 1: Είσοδος νέου μέλους
ΘΕΜΑ 2: Αποβολή μέλους
ΘΕΜΑ 3: Προσαρμογή καταστατικού της επιχείρησης
ΘΕΜΑ 4: Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής

Τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Παιδανάπτυξη» συνήλθαν σήμερα 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. που βρίσκεται στην Λευκάδα επί της Συνοικίας Πάλλα αρ. 0 σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και το νόμο.


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 6

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση του απολογισμού 2021
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση του προγραμματισμού 2022
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 2021
ΘΕΜΑ 4: Λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή των κερδών

Τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Παιδανάπτυξη» συνήλθαν σήμερα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. που βρίσκεται στην Λευκάδα επί της Συνοικίας Πάλλα αρ. 0 σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και το νόμο.


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 7

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση του απολογισμού 2022
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση του προγραμματισμού 2023
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 2022
ΘΕΜΑ 4: Λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή των κερδών

Τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Παιδανάπτυξη» συνήλθαν σήμερα 9 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. που βρίσκεται στην Λευκάδα επί της Κατούνας Λευκάδας αρ. 0 σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και το νόμο.