Τα “Παραμύθια αλλιώς-Τεχνικές κι Εργαλεία Παιγνιοθεραπείας”! 15-16 Ιουλίου online στο Παιχνίδι και Θεραπεία!

Θυμός-Άγχος-Φόβος.
Κάθε webinar διαρκεί 3 ώρες και περιέχει θεωρητικό και πρακτικό-βιωματικό μέρος.

Θυμός (15/7, 11.00-14.00)
Τι είναι ο θυμός; Ποια η νευροβιολογία του; Πού ωφείλεται ο θυμός σε μη νευροτυπικά άτομα;
Ποια παραμύθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης θυμού;
Ποια δημιουργικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψυχοθεραπευτές, ειδικοί θεραπευτές, εκπαιδευτικοί και γονείς;

Άγχος (16/7 11.00-14.00)
Τι είναι το άγχος; Ποια η διαφορά του από το στρες;
Ποια η νευροβιολογία του; Είδος δεσμού και άγχος. Πού ωφείλεται το άγχος σε παιδιά και εφήβους της LGBTQI+ κοινότητας;
Ποια παραμύθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης άγχους;
Ποια δημιουργικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψυχοθεραπευτές, ειδικοί θεραπευτές, εκπαιδευτικοί και γονείς;

Φόβος (16/7, 17.00-20.00)
Τι είναι ο φόβος; Ποια η διαφορά του από την φοβία; Πώς συνδέεται ο φόβος με το άγχος; Ποια είναι τα εξελικτικά στάδια του φόβου; Πώς συνδέονται οι φοβίες των γονέων με τις φοβίες των παιδιών;
Παιδί και έφηβος και φόβος θανάτου.
Ποια παραμύθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης φόβων;
Ποια δημιουργικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψυχοθεραπευτές, ειδικοί θεραπευτές, εκπαιδευτικοί και γονείς;

Κάθε webinar θα περιλαμβάνει κι ένα βιωματικό μέρος όπου οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν @ ίδι@ σε ομαδικές θεραπευτικές δραστηριότητες βασισμένες στο παιχνίδι και το παραμύθι ώστε να εξερευνήσουν τον θυμό τους, το άγχος τους και τους φόβους τους αντίστοιχα και να δουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην πράξη τεχνικές κι εργαλεία.

Δίνεται βεβαίωση και φάκελος υλικού για καθένα από τα webinars.

Κόστος συμμετοχής: 35 € ανά webinar, 95 € και για τα 3 webinars. Ειδικές τιμές σε ομαδικές εγγραφές (4 κι άνω άτομα).

Περισσότερες πληροφορίες:
info@paidanaptixi.com
6986531348
και με inbox στη σελίδα.

Δημιουργία-συντονισμός εργαστηρίων: Αναστασία Κούρτη, PhDc in Therapeutic Play