Το πρόγραμμα μαθησιακής αποκατάστασης απευθύνεται σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολείο και χρειάζονται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που να βασίζεται στο μαθησιακό προφίλ και στα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή. Γίνεται χρήση των σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων DTLA-P:3, DTLA-4, Λ-α-Τ-ω, Ψυχομετρικό κριτήριο πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης, Κ.Μ.Ε.Θ.

Τα συγκεκριμένα εργαλεία απευθύνονται σε παιδιά 4-16 ετών και αξιολογούν γενικές μαθησιακές, γλωσσικές και μαθηματικές ικανότητες. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε 3 συνεδρίες (1η συνεδρία: λήψη ιστορικού, αρχική αξιολόγηση, 2η συνεδρία: εξειδικευμένη αξιολόγηση ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού, 3η συνεδρία: συμβουλευτική γονέων).

Το πρόγραμμα Μαθησιακής Αποκατάστασης περιλαμβάνει αξιολόγηση του μαθητή (μαθησιακή αξιολόγηση, καθώς και επί μέρους αξιολόγηση στους τομείς της Γλώσσας και των Μαθηματικών), 2-3 συνεδρίες Μαθησιακής Αποκατάστασης την εβδομάδα (ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή), συμβουλευτική και καθοδήγηση γονέα (1 συνεδρία τον μήνα, εφόσον οι γονείς το επιθυμούν) και, εφόσον οι γονείς το επιθυμούν συνεργασία με το σχολείο.