Πότε πρέπει να απευθυνθώ σε ειδικό παιδαγωγό;
Καταρχάς θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικό παιδαγωγό εάν ο παιδοναπτυξιολόγος του παιδιού σας προτείνει πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης. Επιπλέον, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού υπάρχουν κάποια σημάδια που αν τα παρατηρήσετε θα πρέπει να αναζητήσετε βοήθεια από ειδικό παιδαγωγό (δυσκολία προσαρμογής στο σχολικό πλαίσιο, καθυστέρηση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε σχέση με τους συνομηλίκους του).
Εάν το προσχολικής ηλικίας παιδί σας δυσκολεύεται στο Νηπιαγωγείο, δεν μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες της νηπιαγωγού, εάν δυσκολεύεται να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες με τους συμμαθητές του, εάν δεν έχει κατακτήσει βασικές προμαθηματικές έννοιες (πολλά-λίγα, απαρίθμηση αντικειμένων, κ.τ.λ.)  στα προνήπια, εάν δεν έχει κατακτήσει βασικές μαθηματικές και φωνολογικές δεξιότητες στο νηπιαγωγειο (π.χ. να γνωρίζει τους αριθμούς μέχρι το 10, να μπορεί να μετράει τις συλλαβές των λέξεων), εάν δυσκολεύεται στη λεπτή κινητικότητα (να σχεδιάζει απλά σχήματα, να κόβει με το ψαλίδι), τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικό παιδαγωγό, ο οποίος θα αξιολογήσει μαθησιακά το παιδί σας και ενδεχομένως προτείνει και αξιολόγηση από άλλους θεραπευτές.
Στο Δημοτικό, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικό παιδαγωγό, εάν το παιδί δυσκολεύεται στα μαθήματα , εάν τα μαθήματα του σχολείου αποτελούν καθημερινό άγχος του, εάν σε μεγαλύτερες τάξεις δεν μπορεί να διαβάσει μόνο του τα μαθήματα για την επόμενη ημέρα.
Η σχολική αποτυχία είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές άγχους και πολλές φορές αιτία κοινωνικής απομόνωσης για το παιδί. Με την κατάλληλη παιδαγωγική παρέμβαση το παιδί σας θα αποκτήσει όχι μόνο τις απαραίτητες γνωστικές, αλλά και τις κατάλληλες επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να αποκτήσει άνεση στις μαθησιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την ηλικία του και να ενταχθεί ευκολότερα στο σύνολο της τάξης.